گزارش مدیریت بحران کرج از مرکز مانیتورینگ آبفای
البرز

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گزارش مدیریت بحران کرج از مرکز مانیتورینگ آبفای
البرز
به گزارش خبرنگار سایت احکام، کوروش جعفری، مدیریت بحران فرمانداری کرج آخرین وضعیت آبرسانی این شهرستان را از مرکز مانیتورینگ آبفای استان البرز و کنترل و پایش گزارش داد.
هم اکنون معاون استاندار البرز در این مرکز مستقر هستند و لحظه به لحظه وضعیت آبرسانی را رصد می‌کنند.
شهر کرج چندی روزی است که با مشکل قطعی آب مواجه شده است. امیدوارم از خبر گزارش مدیریت بحران کرج از مرکز مانیتورینگ آبفای
البرز
راضی بوده باشید.

گزارش مدیریت بحران کرج از مرکز مانیتورینگ آبفای
البرز  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۳ ۰۲:۳۹:۳۰