گزارش مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از نتایج ارزیابی زلزله
سلفچگان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گزارش مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از نتایج ارزیابی زلزله
سلفچگان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، بهرامی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با اعلام پایان ارزیابی خسارات ناشی از زلزله عصر روز جمعه گفت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارات جانی و مالی به دنبال نداشته است. امیدوارم از خبر گزارش مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از نتایج ارزیابی زلزله
سلفچگان
راضی بوده باشید.

گزارش مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم از نتایج ارزیابی زلزله
سلفچگان  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۱ ۰۲:۳۹:۴۸