گزارش تصویری از لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک هنری آقایان
کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گزارش تصویری از لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک هنری آقایان
کشور
در رقابت‌های لیگ ژیمناستیک هنری آقایان باشگاه‌های کشور، تیم‌های نوید تبریز، آسیای رشت و شهید قیانوری تهران به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم تیمی این مسابقات قرار گرفتند. امیدوارم از خبر گزارش تصویری از لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک هنری آقایان
کشور
راضی بوده باشید.

گزارش تصویری از لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک هنری آقایان
کشور  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۰ ۰۲:۳۹:۴۷