گزارشی از محل حادثه تروریستی در مسکو

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گزارشی از محل حادثه تروریستی در مسکو وزارت بهداشت روسیه اسامی ۱۴۷ نفر را منتشر کرد که ۴۰ نفر جانباخته به صورت قطعی و ۱۰۷ نفر مجروح هستند که به دلیل وخامت برخی از مجروحان احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد. امیدوارم از خبر گزارشی از محل حادثه تروریستی در مسکو راضی بوده باشید.

گزارشی از محل حادثه تروریستی در مسکو  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۳ ۰۲:۳۹:۰۰