گروه جهادی پزشکی بجنورد به روستای الله وردیخان اعزام
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گروه جهادی پزشکی بجنورد به روستای الله وردیخان اعزام
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، گروه جهادی پزشکی شهرستان بجنورد در قالب رزمایش جهادگران فاطمی ۳ به روستای الله‌وردی خان بجنورد اعزام شدند و خدماتی همچون پزشک عمومی، متخصص زنان، روانشناس، دندانپزشک و داروخانه را به مردم این منطقه ارائه کردند. امیدوارم از خبر گروه جهادی پزشکی بجنورد به روستای الله وردیخان اعزام
شد
راضی بوده باشید.

گروه جهادی پزشکی بجنورد به روستای الله وردیخان اعزام
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۲ ۰۲:۳۹:۱۹