گردشگری کرمانشاه با روش نوآورانه توسعه هدفمند خواهند
داشت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گردشگری کرمانشاه با روش نوآورانه توسعه هدفمند خواهند
داشت
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سیامک آزادی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره «نوآوری در گردشگری» استان کرمانشاه که در برج فناوری این استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی و مدیر انجمن اقامتگاه‌های بوم گردی کشور و مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پارک علم و فناوری متولی زیست بوم فناوری و نوآوری بوده که فعالیت‌های مبتنی بر اولویت‌های منطقه‌ای را بر عهده دارد.
وی افزود: یکی از فعالیت‌های پارک علم و فناوری، حوزه گردشگری است که توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان کرمانشاه باید توجه ویژه‌ای برای توسعه این حوزه صورت گیرد.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با بیان اینکه امروز گردشگری یکی از اولویت‌های استان کرمانشاه است، تصریح کرد: بر همین اساس نمی‌توان نسبت به توسعه این حوزه بی تفاوت بود بلکه مجموعه پارک علم و فناوری وظیفه دارد بخش‌های کارکردی در نظام نوآوری را پیاده سازی کند.
آزادی رویداد نوآوری در گردشگری استان کرمانشاه را از ۲ بعد حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از این ابعاد این رویداد ایجاد فضای رقابتی و کسب و کارهای پایدار کوچک و بزرگ در این حوزه بوده و دیگری ایجاد سکوی پرتاب برای محصولات جدید حاصل از فناوری در حوزه گردشگری خواهد بود که زمینه را برای عرضه محصولات استان کرمانشاه ایجاد خواهد کرد.
وی در پایان به نقش نوآوری در تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به بالفعل اشاره کرد و تاکید کرد: رویداد نوآوری در گردشگری رویداد هدفمند در پرداختن به نوآوری پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان کرمانشاه خواهد بود که با استمرار در این امر علاوه بر رونق کسب و کار پایدار به بازگشت کرمانشاه به جایگاه واقعی خود کمک بسیاری خواهد کرد. امیدوارم از خبر گردشگری کرمانشاه با روش نوآورانه توسعه هدفمند خواهند
داشت
راضی بوده باشید.

گردشگری کرمانشاه با روش نوآورانه توسعه هدفمند خواهند
داشت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۸ ۰۲:۴۹:۱۹