کندی تردد در مسیر ارتباطی دره شهر-آبدانان به علت بارش
برف

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کندی تردد در مسیر ارتباطی دره شهر-آبدانان به علت بارش
برف
به گزارش خبرنگار سایت احکام، پی بارش برف در مناطقی از استان تعدادی از خودروها در گردنه کبیرکوه در برف گرفتار شده‌اند
نیروهای راهداری و امدادی در حال بازگشایی مسیر هستند. امیدوارم از خبر کندی تردد در مسیر ارتباطی دره شهر-آبدانان به علت بارش
برف
راضی بوده باشید.

کندی تردد در مسیر ارتباطی دره شهر-آبدانان به علت بارش
برف  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۲ ۰۲:۴۱:۱۴