کنایه قابل تامل معاون اجرایی رئیس‌جمهور به رسانه‌های
صهیونیستی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کنایه قابل تامل معاون اجرایی رئیس‌جمهور به رسانه‌های
صهیونیستی
مهندس محسن منصوری در جریان سفر به سمنان گفت: «یکی از رسانه‌های غربی نوشته‌ بود مسئولان جمهوری اسلامی این روزها در پناهگاه هستند! بله؛ در سفرهای استانی و در ⁧پناه مردم ⁩عزیز ایران». امیدوارم از خبر کنایه قابل تامل معاون اجرایی رئیس‌جمهور به رسانه‌های
صهیونیستی
راضی بوده باشید.

کنایه قابل تامل معاون اجرایی رئیس‌جمهور به رسانه‌های
صهیونیستی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۰ ۰۲:۴۱:۰۸