کشف حدود ۸۸ کیلوگرم تریاک با طعم هندوانه در قم

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کشف حدود ۸۸ کیلوگرم تریاک با طعم هندوانه در قم به گزارش سوالات شرعی و احکام، سرهنگ حسن هاشم نیا اظهار کرد: پیرو خبر مردمی واصله در اجرای طرح ایست و بازرسی موقت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم در عوارضی کاشان – قم به یک دستگاه کامیون بار تره بار هندوانه با شماره پلاک معلوم مشکوک و آن را متوقف کردند.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم افزود: پس از انتقال و تخلیه بار در بازرسی صورت گرفته از کامیون موصوف، ” در ۲۲ هنداونه، ۲۸۷ بسته کوچک مواد مخدر تریاک به وزن کلی ۸۷ کیلو و ۹۰۰ گرم “کشف و در نهایت متهم به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد. امیدوارم از خبر کشف حدود ۸۸ کیلوگرم تریاک با طعم هندوانه در قم راضی بوده باشید.

کشف حدود ۸۸ کیلوگرم تریاک با طعم هندوانه در قم  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۴ ۰۲:۴۴:۴۲