کشاورزان لرستانی اقدام به اخذ سند تک‌برگ برای اراضی خود
کنند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کشاورزان لرستانی اقدام به اخذ سند تک‌برگ برای اراضی خود
کنند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید عماد شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: تاکنون سند بیش از هفت هزار قطعه از پلاک‌هایی که در استان رفع تداخل شده به مساحت ۲۶۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: همچنین حدود ۷۰۰ پلاک در استان هست که تا پایان امسال رفع تداخل می‌شود و پس از آزادسازی مردم می‌توانند برای دریافت سند تک‌برگ مراجعه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، از کشاورزان لرستانی خواست پس از رفع تداخل اراضی برای دریافت سند تک‌برگ خود به ادارات کل ثبت‌اسناد مراجعه کنند. امیدوارم از خبر کشاورزان لرستانی اقدام به اخذ سند تک‌برگ برای اراضی خود
کنند
راضی بوده باشید.

کشاورزان لرستانی اقدام به اخذ سند تک‌برگ برای اراضی خود
کنند  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۹ ۰۲:۴۲:۱۹