کرسی ترویجی«ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی»برگزار
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کرسی ترویجی«ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی»برگزار
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، کرسی ترویجی «ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.
در این نشست کریم خان‌محمدی، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان ارائه دهنده و حسین بستان دانشیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و علیرضا شجاعی زند دانشیار دانشگاه تربیت مدرس در جایگاه ناقد نظرات خود را ارائه خواهند داد. همچنین مهدی نصیری سرپرست گروه ارتباطات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر علمی این نشست است.
کرسی ترویجی «ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی» یکشنبه ۱ خرداد ماه رأس ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار خواهد شد.
علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند. امیدوارم از خبر کرسی ترویجی«ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی»برگزار
می‌شود
راضی بوده باشید.

کرسی ترویجی«ساختار دین از منظر آیات و روایات شیعی»برگزار
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۲۳ ۰۲:۳۷:۰۳