کدام حیوانات دریایی گوشت حلال هستند؟

به گزارش سایت شرعی و احکام در دین اسلام و قرآن خوردن گوشت برخی از حیوانات دریایی حلال یا حرام است پس قبل از خوردن هر گوشت در مورد حلال، حرام یا مکروه بودن آن باید اطلاعاتی داشته باشید برای دانستن حلال یا حرام بودن این حیوانات دریایی در دین اسلام به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

خوردن گوشت حیوانات دریایی از نظر قرآن و اسلام

 • اسلام می گوید خوردن گوشت حیواناتی که همیشه و یا گاهی در آب زندگی می کنند ، حرام است به غیر از ماهی فلس(پولک)دار و میگو.
 • بنابراین خوردن کوسه ماهی ، خوردن لابستر، خرچنگ، هشت پا و صدف دریایی حرام است .
 • خوردن ماهی مرده ای که معلوم نیست آن را زنده ازآب گرفته اند یا مرده، حلال است.
 • کشتن ماهی قبل از جان دادن وخوردن زنده آن بلا اشکال است .
 • مشتقات ماهی همچون پودر، روغن و… موجود در بازار مسلمین حلال است.
 • از نظرحلال و حرام بودن خاویار و تخم ماهی ها تابع خودماهی است.
 • خوردن فضله و خون ماهی حرام است .
 • اگر آبزیان را زنده از آب بگیرید و بیرون جان دهند خوردنشان حلال است .
 • اگر آب استخر را خالی کنید تا ماهی ها جان دهند خوردن آن ماهی ها حرام است .
 • خوردن ماهی که در آب مرده باشد حرام است .
 • خوردن ماهی که درون تور ماهی گیری گیر کرده و جان داده باشد بنا بر نظر امام حرام اما طبق نظر مراجع دیگر حلال است.

چرا خوردن ماهی های پولک دار حلال است ؟

ماهی های پولک دار گیاه خوار میباشند و به وسیله فلس ها از آلودگی های دریا در امان می مانند.

نظر پیامبران و امامان درباره خوردن ماهی :

خداوند در سوره فاطر می فرماید «این دو دریا یکسان نیست ما از آب شیرین و گوارا و خنک به شما می دهیم و از همان آب گوشت تازه می گیرید و از آب تلخ و شور هم گوشت تازه هست برای خوردن» اما خداوند در قرآن به شرط پولک دار بودن ماهی اشاره نمی کند ولی تقسیم و تفسیر آن را برعهده پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) گذاشته است.

امام صادق(ع) می فرماید :«ماهی را که پولک دار است را بخورید و حضرت علی(ع) نیز در بازار مردم را از خوردن و فروش ماهی های بدون پولک منع می کردند.

پیامبر اسلام(ص) خوردن آبزیان پولک دار و میگو را حلال می داند زیرا میگو تمام عمرش را در آب بوده و در همان آب تخم ریزی و زندگی می کند.

نظر مراجع تقلید درباره خوردن گوشت حیوانات دریایی:

امام خمینی(ره):

از نظر امام خمینی خوردن گوشت ماهی فلس دار که از آب زنده بگیرند و در بیرون از آب جان دهد حلال و خوردن ماهی ماهی فلس دار مرده و ماهی بی فلس حرام است.

آیت الله سیستانی:

 • خوردن روغن ماهی که از ماهی های حرام گوشت تهیه می شود ، اما می توان از آنها استفاده موضعی کرد.
 • خوردن صدف دریایی جایز نیست .
 • خوردن ماهی فلس دار حلال است .
 • خوردن گوشت کوسه ماهی جایز نیست.
 • خوردن ماهی دریائی بنام سقنقور جایز نیست و استفاده از آن اگر برای خوردن نباشد اشکال ندارد .
 • خوردن خاویارو تخم ماهی که فلس ندارد جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

 • خوردن گوشت ماهیان فلس دار و میگو حلال است و گیاهان دریایی نیز مانعی ندارد .
 • خوردن گوشت ماهی مرکب، هشت پا و … حرام است.
 • خرچنگ و لاک پشت حرام گوشت هستند .
 • ماهی های فلس دار عموماً حلال است مگر اینکه در آب مرده باشند.
 • خوردن ماهی کولی که هم به صورت فیله در فروشگاهها عرضه می شود اگرجزو ماهی فلس دار باشد و از صید اسلامی آن با خبر باشید ، اشکالی ندارد .
 • اگر کوسه ماهی ها دارای فلس باشند حلال میباشند وگرنه حرام می باشند.