کتاب «سوگنامه کربلا» انتخابی برای بازخوانی واقعه
عاشورا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کتاب «سوگنامه کربلا» انتخابی برای بازخوانی واقعه
عاشورا
به گزارش خبرنگار سایت احکام، کتاب «سوگنامه کربلا» با ترجمه محمدطاهر دزفولی فرصتی مناسب برای مطالعه و تحقیق بیشتر در خصوص قیام عاشورا و واقعه کربلا و آشنایی بیشتر و بهتر با زوایای این قیام عظیم تاریخی است.
مطالعه هر چه بیشتر در مورد واقعه کربلا و عاشورا می‌تواند علاوه بر آگاهی‌دهی به ما موجب تبیین پیام اصلی عاشورا و امام حسین (ع) که همان آزادی و ستم‌ستیزی است، شود. امیدوارم از خبر کتاب «سوگنامه کربلا» انتخابی برای بازخوانی واقعه
عاشورا
راضی بوده باشید.

کتاب «سوگنامه کربلا» انتخابی برای بازخوانی واقعه
عاشورا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۶ ۰۲:۳۸:۵۰