کتاب «بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان»منتشر
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کتاب «بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان»منتشر
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام به نقل از روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کتاب «بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن» اثر فرزانه احمدیان یزدی و مهسا مسگرانی در ۲۶۸ صفحه به همت نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.کشورهای اسلامی با توجه به داشتن امکانات و امتیازات نتوانستند متناسب با امکانات و توانایی‌های خود یک بلوک قدرتمند اقتصادی و سیاسی تشکیل دهند؛ شکی نیست که اگر این امکانات به خوبی ساماندهی شود و برای کمک به رفاه اقتصادی و ارتقای سیاسی کشورهای اسلامی به کار گرفته شود، تحولات چشمگیری در این کشورها به وجود می‌آید.در این تحقیق، به طور جامع با در نظر گرفتن تمامی ابعاد تجارت کالایی میان کشورهای مسلمان عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی و بر اساس جدیدترین اطلاعات موجود مربوط به تجارت بالفعل میان این دسته از کشورها و بررسی امکان گسترش روابط تجاری کالایی میان آنها پرداخته شده است.
ساختار اثراین اثر در پنج فصل تألیف شده است؛ در فصل اول، با مرور نظریات تجارت بین الملل در حوزه موضوع مورد مطالعه و با توجه به تجارت عملیاتی این دسته از کشورها طی سال‌های اخیر، راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود و افزایش روابط تجاری کالایی میان آنها عرضه شده است. در واقع در این پژوهش از مبانی نظری موجود در این حوزه در کنار شواهد تجربی از وضع تجارت بالفعل میان کشورهای مسلمان (بر اساس جدیدترین آمار موجود)، به منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت افزایش تجارت دو جانبه مؤثر میان این کشورها بهره گیری شده است.در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق مرتبط با نظریه‌های تجارت بین الملل متناسب با موضوع تحقیق (نظریه سوداگری، نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، نظریه مزیت نسبی ریکاردو، نظریه فرصت هابرلر، نظریه استوارت میل و…) پرداخته شده است.در فصل سوم، وضع مبادلات تجاری بین کشورهای مسلمان بر اساس آخرین اطلاعات موجود در پایگاه‌های آماری معتبر ارائه و به طور کامل تجزیه و تحلیل شده است. در این فصل ضمن مروری بر تحقیقات انجام شده درباره همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، وضعیت تجارت بین الملل میان کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی و وضع تراز تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی شبکه جغرافیایی تجارت درون سازمانی اعضای این سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در فصل چهارم که با عنوان موانع گسترش و توسعه مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان تألیف شده، موانع ایجاد بازار مشترک اسلامی تبیین و نشانه‌هایی از توسعه همگرایی اقتصادی میان اعضا بررسی شده است.در فصل پنجم، نتایج کلی برگرفته از این تحقیق و راهکارهایی برای گسترش مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان بیان شده است.
برشی از اثر* موانع ایجاد بازار مشترک اسلامیبا وجود تاکید بر تشکیل بازار مشترک اسلامی در نشست‌های کشورهای اسلامی در سطوح گوناگون موانعی بر سر راه شکل‌گیری این بازار وجود دارد که عملیاتی شدن آن را به تأخیر انداخته است؛ برخی از این موانع عبارتند از: پراکندگی جغرافیایی، ساختار اقتصادی، کشورهای عضو از لحاظ شاخص توسعه انسانی، موانع سیاسی. امیدوارم از خبر کتاب «بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان»منتشر
شد
راضی بوده باشید.

کتاب «بررسی مبادلات تجاری میان کشورهای مسلمان»منتشر
شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۰۶ ۰۲:۳۸:۲۷