کتابخانه‌های مدارس خراسان شمالی وضعیت مطلوبی ندارند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر کتابخانه‌های مدارس خراسان شمالی وضعیت مطلوبی ندارند به گزارش خبرنگار سایت احکام، محمدرضا حسین نژاد عصر چهار شنبه در شورای پشتیبانی سوادآموزی خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نهضت سوادآموزی از نوشتن عبور کرده و باید روشی جدید برای فعالیت نهضت تعریف شود.
استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه از مهمترین اجزای پیشرفت یک جامعه کتاب است، گفت: به منظور ارتقای سواد اجتماعی از فضاهای عمومی دستگاه‌های اجرایی بیشتر استفاده شود.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در خصوص کتابخانه های مدارس استان، تصریح کرد: کتابخانه های مدارس از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و در همین راستا در طرح‌های نوسازی مدارس باید منظور شود.
وی افزود: اما در وضعیت موجود تجهیز کتابخانه ها و کتابخانه های سیار هم در دستور کار قرار گیرد.
حسین نژاد در ادامه جلسه به ساخت هشت هنرستان مصوب سفر رئیس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: صنایع استان عهده دار ساخت هنرستان‌های مصوب سفر رئیس جمهور هستند که جانمایی این مراکز با کمک راه و شهرسازی در سال جاری الزامی است. امیدوارم از خبر کتابخانه‌های مدارس خراسان شمالی وضعیت مطلوبی ندارند راضی بوده باشید.

کتابخانه‌های مدارس خراسان شمالی وضعیت مطلوبی ندارند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۵ ۰۲:۳۹:۱۹