چه کار کنیم وقتی توبه کردیم به گناهان سابق برنگردیم؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر چه کار کنیم وقتی توبه کردیم به گناهان سابق برنگردیم؟ به گزارش خبرنگار سایت احکام، همواره این سوال مطرح است همت ما کم شده است؛ تا تصمیم به حرکت به سوی خدا می‌گیریم، قصد می‌کنیم که آدم بشویم، منصرف می‌شویم و دوباره روز از نو روزی از نو … یک مدت خوبیم… ولی دوباره همان گناهکار سابق می‌شویم! چه کنیم؟

آیت الله حسن منفرد که از شاگردان شاخص مرحوم حضرت آیت الله بهجت است در ادامه پاسخ این سوالات را بیان می‌کند که تقدیم مخاطبان می‌شود: امیدوارم از خبر چه کار کنیم وقتی توبه کردیم به گناهان سابق برنگردیم؟ راضی بوده باشید.

چه کار کنیم وقتی توبه کردیم به گناهان سابق برنگردیم؟  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۴-۲۵ ۰۲:۳۷:۵۹