چند درصد بخش‌های بستری طرف قرارداد بیمه‌ها هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر چند درصد بخش‌های بستری طرف قرارداد بیمه‌ها هستند به گزارش سوالات شرعی و احکام، سید موسی طباطبایی لطفی افزود: ۸۰ درصد بستری‌ها در بخش دولتی اتفاق می‌افتد.
وی با عنوان این مطلب که تمامی بخش‌های دولتی طرف قرارداد سازمان‌های بیمه گر هستند، گفت: بیش از ۸۵ درصد بخش‌های بستری ارائه خدمت، طرف قرارداد با بیمه‌های پایه هستند.
طباطبایی افزود: بخش خصوصی ۲۰ درصد از ظرفیت بستری را خدمت می‌دهد و ۵۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی نیز با بیمه‌های پایه طرف قرارداد هستند. امیدوارم از خبر چند درصد بخش‌های بستری طرف قرارداد بیمه‌ها هستند راضی بوده باشید.

چند درصد بخش‌های بستری طرف قرارداد بیمه‌ها هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۴ ۰۲:۴۳:۴۶