چرا اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی ۴۸ ساعت طول
کشید؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر چرا اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی ۴۸ ساعت طول
کشید؟
سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: هنوز عده‌ای در خصوص علت سقوط هواپیمای اوکراینی ابهام دارند. اینکه ظرف ۴۸ ساعت این تعداد از نیروهای مسلح را توجیه و همراه بکنیم. امیدوارم از خبر چرا اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی ۴۸ ساعت طول
کشید؟
راضی بوده باشید.

چرا اعلام علت سقوط هواپیمای اوکراینی ۴۸ ساعت طول
کشید؟  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۹ ۰۲:۳۷:۵۲