چاپ پنجم تعلیقات آیت الله لاریجانی بر اصول فلسفه علامه
طباطبایی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر چاپ پنجم تعلیقات آیت الله لاریجانی بر اصول فلسفه علامه
طباطبایی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، چاپ پنجم کتاب «اصول فلسفه رئالیسم» اثر علامه سید محمدحسین طباطبایی و ترجمه و تعلیقات آیت الله صادق لاریجانی و به کوشش سید هادی خسروشاهی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۳۲۰ صفحه منتشر شد.
این کتاب، اثری سترگ و گران‌سنگ در فلسفه اسلامی، که حاصل بحث‌های فلسفی فیلسوف گرانقدر علامه سید محمدحسین طباطبایی (ره) است که مجموع آن به ۱۴ مقاله بالغ گردیده است.
عناوین برخی از مباحث مطرح شده در این اثر عبارتند از: «چیستی فلسفه»، «رئالیسم و ایده آلیسم»، «علم و ادراک»، «ارزش معلومات»، «پیدایش کثرت در ادراک»، «ادراکات اعتباری»، «واقعیت و هستی اشیا»، «ضرورت و امکان»، «علت و معلول»، «قوه و فعل / امکان و فعلیت»، «قِدم و حدوث»، «وحدت وکثرت»، «مهیّت، جوهر و عرض» و «خدای جهان و جهان». امیدوارم از خبر چاپ پنجم تعلیقات آیت الله لاریجانی بر اصول فلسفه علامه
طباطبایی
راضی بوده باشید.

چاپ پنجم تعلیقات آیت الله لاریجانی بر اصول فلسفه علامه
طباطبایی  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۲۵ ۰۲:۴۱:۵۸