پیگیری انتقال آب به یزد و واگذار معادن استان به تعاونی‌های
فراگیر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پیگیری انتقال آب به یزد و واگذار معادن استان به تعاونی‌های
فراگیر
به گزارش سوالات شرعی و احکام به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سایت احکامان فاطمی در جریان سفر به تهران با معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار و مسائل مربوط به انتقال آب به استان و واگذاری معادن استان به شرکت های تعاونی فراگیر مردمی را پیگیری کرد.
استاندار یزد پیرو تعهد خود به پیگیری ملی مسائل استان در روزهای دوشنبه، این هفته نیز راهی پایتخت شد و به پیگیری مسائل و مطالبات استان پرداخت.
استاندار یزد در جریان این سفر با محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور دیدار و مسائل مربوط به انتقال آب به استان و نیز موضوعات مربوط به واگذاری معادن استان به شرکت های تعاونی فراگیر مردمی به منظور بهره‌گیری یزدی‌ها از مواهب و درآمدهای معادن استان را پیگیری کرد. امیدوارم از خبر پیگیری انتقال آب به یزد و واگذار معادن استان به تعاونی‌های
فراگیر
راضی بوده باشید.

پیگیری انتقال آب به یزد و واگذار معادن استان به تعاونی‌های
فراگیر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۰ ۰۲:۳۸:۳۲