پیش بینی بورس ۲۳ مرداد ۱۴۰۲/ احتمال وضعیت مثبت خودرویی
ها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پیش بینی بورس ۲۳ مرداد ۱۴۰۲/ احتمال وضعیت مثبت خودرویی
ها
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه درباره آخرین وضعیت معاملات بازار سرمایه به سایت احکام گفت: برای پیش بینی روز دوشنبه معاملاتی می‌توان با توجه به رفتاری که بازار روز گذشته داشت، شروعی از سمت تعادل را به سمت مثبت شدن در بازار در نظر گرفت.
فراقی افزود: یکی از صنایعی که می‌تواند روز آتی سبزی را پس از چند روز منفی پشت سربگذارد، صنعت خودرویی است که البته این سبز پوشی در جمع بندی روز را می‌توان در بقیه صنایع و شرکت‌های بازار نیز مشاهده نمود که عملاً منفی‌های آخر وقت بازار رو یکشنبه را می‌توان به دید یک فرصت نوسانی برای بازار در روز پیش رو دانست. امیدوارم از خبر پیش بینی بورس ۲۳ مرداد ۱۴۰۲/ احتمال وضعیت مثبت خودرویی
ها
راضی بوده باشید.

پیش بینی بورس ۲۳ مرداد ۱۴۰۲/ احتمال وضعیت مثبت خودرویی
ها  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۴ ۰۲:۴۰:۱۶