پیش بینی بورس ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پیش بینی بورس ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ به گزارش خبرنگار سایت احکام، شاخص کل در روز شنبه به شدت پر عرضه بود و به صورت غیر قابل باوری سقوط کرد.
علی فراقی در این باره به سایت احکام گفت: با توجه به پرعرضه دنبال شدن بازار در روز شنبه و با توجه به دست به دست شدن نمادهای بازار انتظار شروعی پر عرضه را برای بازار روز آینده خواهیم داشت که پس از ورود به محدوده ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد الی ۲۰۰ هزار واحدی شاخص با پیدایش خریدارانی در بازار رو به رو باشیم که در صورت حفظ قدرت خریداران انتظار توقف اصلاح را داشته باشیم و در غیر این صورت شاهد افت با قدرت نسبتاً بالاتری در کلیت بازار خواهیم بود.
در قسمت رفتار دو شاخص بازار هم رفتاری همانند یکدیگر را شاهد خواهیم بود و صرفاً در بازار شاهد رفتار مثبت برخی تک سهم‌ها و نمادهای عرضه اولیه شده هستیم. امیدوارم از خبر پیش بینی بورس ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ راضی بوده باشید.

پیش بینی بورس ۲۱ خرداد ۱۴۰۲  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۱ ۰۲:۳۷:۰۰