پیش بینی بورس ۲۰ شهریور۱۴۰۲/ انتظار رشد خفیف در معاملات
دوشنبه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پیش بینی بورس ۲۰ شهریور۱۴۰۲/ انتظار رشد خفیف در معاملات
دوشنبه
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه به سایت احکام گفت: انتظاری که از بازار روز آینده می‌رود شروعی بهتر از روز گذشته بازار است با تقاضایی بهتر که انتظار می‌رود تقاضا رفته رفته بیشتر شود و عددهای شاخص‌های بازار رشد را نشان دهند که البته باید گفت این رشد را نمی‌توان قوی در نظر گرفت و صرفاً روزی با تعادلی مثبت را انتظار می‌رود شاهد باشیم.
فراقی افزود: برای صنایع مورد توجه بازار هم می‌توان صنایعی مانند سیمان، انبوه سازی و سرمایه گذاری ها را برای بازدهی مثبت بازار لحاظ کرد. امیدوارم از خبر پیش بینی بورس ۲۰ شهریور۱۴۰۲/ انتظار رشد خفیف در معاملات
دوشنبه
راضی بوده باشید.

پیش بینی بورس ۲۰ شهریور۱۴۰۲/ انتظار رشد خفیف در معاملات
دوشنبه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۱ ۰۲:۳۹:۳۶