پیش بینی بورس ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ انتظار افزایش حجم در بازار
سرمایه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پیش بینی بورس ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ انتظار افزایش حجم در بازار
سرمایه
علی فراقی کارشناس بازار سرمایه به سایت احکام گفت: پیش بینی که برای روز یکشنبه معاملاتی بازار انتظار خواهد رفت ادامه دار بودن جا به جایی و دست به دست شدن در بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: انتظار می‌رود حجمی بسیار نزدیک به روز شنبه معاملاتی را ثبت کنیم تا رفته رفته دومین روز از این ساختار رنج و خنثی در روز آتی ثبت شوند که هرچند نمی‌توان برای شاخص‌های بازار جهت خاص قوی (چه مثبت و چه منفی) را مشخص کرد.
فراقی با بیان این که چیزی که مشهود و واضح است تعادل در بازار با حجم مناسب است، گفت: البته حرکت اولیه بازار می‌تواند از سمت عرضه بیشتری نسبت به روز شنبه باشد. انتظار می‌رود برخلاف محدوده‌های رنج قبلی سه ماه اخیر شاهد ساخته شدن محدوده‌های نوسانی پر معامله تر در بازار باشیم.
این فعال بازار سرمایه در پایان گفت: برای بازدهی روز آتی هم نمی‌توان صنعت خاصی را مدنظر قرار دارد و می‌توان صرفاً تک سهامی را از هر صنعت برای بازه‌ی مثبت در نظر گرفت البته هرچند که انتظار هم نمی‌رود در نمادهای بازار شاهد معامله در سقف‌ها و یا کف‌های قیمتی باشیم. امیدوارم از خبر پیش بینی بورس ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ انتظار افزایش حجم در بازار
سرمایه
راضی بوده باشید.

پیش بینی بورس ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ انتظار افزایش حجم در بازار
سرمایه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۳ ۰۲:۳۹:۱۰