«پویش ملی بومرنگ» در یاسوج برگزار شد/ ضرورت ترویج برنامه های
شاد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر «پویش ملی بومرنگ» در یاسوج برگزار شد/ ضرورت ترویج برنامه های
شاد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، علی احمد زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: افزایش اجرای برنامه‌های شادی آفرین در استان مورد تاکید بوده و باید توجه ویژه ای به نشاط بخشی در جامعه شود.
وی با اشاره به برگزاری پویش بومرنگ، برنامه‌های شادی آفرین را ضرورت جامعه دانست.
استاندار با بیان اینکه اجرای برنامه‌های شاد در جامعه ما کمرنگ شده است، عنوان داشت: مراسمات ترحیم نیز شلوغتر از مراسمات شادی برگزار می‌شود.
استاندار از دستگاه‌های متولی خواست تا توجه مناسبی به رونق شادی در جامعه داشته باشند.
احمد زاده با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند تسری بخش شادی در جامعه باشند، شادمانی پس از پیروزی تیم ملی فوتبال را از جمله این موارد دانست. امیدوارم از خبر «پویش ملی بومرنگ» در یاسوج برگزار شد/ ضرورت ترویج برنامه های
شاد
راضی بوده باشید.

«پویش ملی بومرنگ» در یاسوج برگزار شد/ ضرورت ترویج برنامه های
شاد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۲۸ ۰۲:۳۸:۲۱