پولیتکیو: بایدن تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع می
کند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پولیتکیو: بایدن تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع می
کند
به گزارش سوالات شرعی و احکام، یک نشریه آمریکایی از تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در حمایت از اغتشاشات خبر داد.
بر اساس این گزارش، نشریه پولیتکیو اعلام کرد که دولت آمریکا طی روزهای آینده تحریم های جدیدی را به منظور حمایت از اغتشاشات در ایران وضع خواهد کرد که فرماندهان میانی پلیس ایران را که به ادعای آنها به «بدرفتاری با تظاهرکنندگان» متهم هستند، شامل خواهد بود.
این نشریه آمریکایی همچنین ادعا کرد که از سوی برخی فعالان درخواست هایی به بایدن برای تغییر نظام در ایران ارائه شده اما بایدن و دستیارانش تمایلی در این خصوص ندارند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا رویکرد دولت بایدن در این خصوص را یکپارچه اعلام کرد و افزود که در این خصوص چند دستگی وجود ندارد.
این مقام آمریکایی در عین حال با اذعان به ناتوانی آمریکا در حمایت از اغتشاشات، گفت: همه گمان می کنند که ما دارای قدرت جادویی هستیم. امیدوارم از خبر پولیتکیو: بایدن تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع می
کند
راضی بوده باشید.

پولیتکیو: بایدن تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع می
کند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۶ ۰۲:۴۸:۲۶