پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج دراهواز به پایان
رسید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج دراهواز به پایان
رسید
به گزارش خبرنگار سایت احکام، در روز جاری پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج که در سالن ورزشی مرکز بسیج شهید تندگویان اهواز برگزار شد، با شناخت برگزیدگان به کار خود پایان داد.
در این رویداد ۳۴ تیم تخصصی در بخش‌های پویانمایی، نرم افزار و بازی تلفن همراه با هم به رقابت پرداختند.
در پایان پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج تیم‌های برتر در هر بخش ضمن دریافت جوایز ارزنده به مرحله کشوری راه یافتند. امیدوارم از خبر پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج دراهواز به پایان
رسید
راضی بوده باشید.

پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج دراهواز به پایان
رسید  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۸ ۰۲:۴۱:۵۹