پشت پرده اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در قسمت دوم مستند مثبت سلام
تهران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پشت پرده اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در قسمت دوم مستند مثبت سلام
تهران
مستند «مثبت سلام تهران» با نگاهی تحقیقی عملکرد رسانه های معاند و داخلی را در وقایع سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار می دهد و تلاش دارد به شبهات اتفاقات سال گذشته پاسخی بدون قضاوت بدهد. امیدوارم از خبر پشت پرده اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در قسمت دوم مستند مثبت سلام
تهران
راضی بوده باشید.

پشت پرده اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در قسمت دوم مستند مثبت سلام
تهران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۶ ۰۲:۳۹:۴۳