پزشکیان و جلیلی پس از آخرین مناظره چه گفتند؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پزشکیان و جلیلی پس از آخرین مناظره چه گفتند؟ سعید جلیلی و مسعود پزشکیان ، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از پایان مناظره مقابل خبرنگاران به ارزیابی دیدگاه خود پرداختند. امیدوارم از خبر پزشکیان و جلیلی پس از آخرین مناظره چه گفتند؟ راضی بوده باشید.

پزشکیان و جلیلی پس از آخرین مناظره چه گفتند؟  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۳ ۰۲:۳۹:۰۱