پروژه بیمارستان رازی قائمشهر در آستانه افتتاح

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پروژه بیمارستان رازی قائمشهر در آستانه افتتاح فرهاد غلامی در گفتگو با خبرنگار سایت احکام با اشاره به اینکه پروژه‌های متعددی در حوزه بهداشتی اجرا شده است، پروژه بیمارستان رازی را مهمتری طرح بهداشتی ذکر کرد و گفت: ساخت این بیمارستان ۱۷ سال طول کشید.
وی گفت: در ۱۵ سال اول اجرای این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده بود و طی دو سال اخیر نیز ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه تخصیص یافت. امیدوارم از خبر پروژه بیمارستان رازی قائمشهر در آستانه افتتاح راضی بوده باشید.

پروژه بیمارستان رازی قائمشهر در آستانه افتتاح  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۸ ۰۲:۴۹:۳۰