پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، بر اساس نوتام صادره شماره «۱۱۳۵» فرودگاه سایت احکامآباد از ساعت (۰۲/۳۰) بامداد تا (۰۷/۳۰) صبح امروز (۲۶ فرودین) بسته و تمامی پروازها در این بازه باطل اعلام شد. امیدوارم از خبر پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شد راضی بوده باشید.

پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۱۴ ۰۲:۴۴:۰۲