پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان
غربی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان
غربی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، جعفر پورمختار عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پرداخت عوارض ارزش افزوده در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ در آذربایجان غربی ۹۰ درصد افزایش داشت.
وی اضافه کرد: میزان عوارض پرداختی در سال ۱۴۰۱ در آذربایجان غربی حدود ۶۵۰ میلیارد ریال بود که در سال گذشته، این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی ادامه داد: از این میزان در سال ۱۴۰۲ نزدیک به هشت هزار میلیارد ریال به شهرداری‌های استان پرداخت شد.
پورمختار اظهار کرد: همچنین سه هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به دهیاری ها، ۲۳۹ میلیارد ریال به فرمانداری‌ها و ۳۸۶ میلیارد ریال به عشایر اختصاص یافت.
وی گفت: سال گذشته بیش از سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان ارومیه اختصاص یافت که ۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال سهم شهرداری‌ها بود.
پورمختار افزود: بیش از ۹۸۸ میلیارد ریال سهم دهیاری ها، بیش از ۸۶ میلیارد ریال سهم فرمانداری و بیش از ۶۲ میلیارد ریال سهم عشایر این شهرستان در سال گذشته بود. امیدوارم از خبر پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان
غربی
راضی بوده باشید.

پرداخت ۱۲ هزارمیلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در آذربایجان
غربی  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۳۰ ۰۲:۴۱:۵۴