پرداخت مستمری تأمین اجتماعی به ۸۷ هزار لرستانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پرداخت مستمری تأمین اجتماعی به ۸۷ هزار لرستانی به گزارش خبرنگار سایت احکام، منوچهر گودرزی امروز سه‌شنبه در کمیسیون کارگری لرستان، اظهار داشت: تعداد ۲۳۰ هزار نفر بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی سال گذشته، امسال با رشد ۲.۲۷ درصدی به ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش‌یافته است.
وی گفت: سال گذشته هفت هزار نفر در لرستان بازنشسته شدند که حداقل حدود چهارهزار نفر از آنها بیمه شده اجباری بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان، بیان داشت: همچنین سال گذشته ۸۱ هزار نفر مستمری‌بگیر در استان وجود داشت که اکنون با افزایش هفت‌درصدی به ۸۷ هزار نفر رسیده است و ماهانه پنج هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال به این افراد پرداخت می‌شود.
گودرزی، گفت: سال گذشته ۷۵۸ هزار نفر در استان تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی بودند که امسال به ۷۷۸ هزار نفر افزایش‌یافته است. امیدوارم از خبر پرداخت مستمری تأمین اجتماعی به ۸۷ هزار لرستانی راضی بوده باشید.

پرداخت مستمری تأمین اجتماعی به ۸۷ هزار لرستانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۲ ۰۲:۴۱:۰۶