پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد حقوق به مستمری‌بگیران
لرستانی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد حقوق به مستمری‌بگیران
لرستانی
به گزارش خبرنگار سایت احکام، منوچهر گودرزی روز پنج‌شنبه در جمع فعالان کارگری لرستان، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ بیش از پنج هزار میلیارد تومان صرف تعهدات بلندمدت شده است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته پنج هزار و ۸۷ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به مستمری‌بگیران استان شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان با تأکید بر همکاری کارفرمایان در پرداخت به‌موقع حق بیمه تأمین اجتماعی، گفت: در سال ۱۴۰۱، اداره کل تأمین اجتماعی استان در حوزه پرداخت حقوق به مستمری‌بگیران بیش از پنج هزار و ۸۷ میلیارد تومان و در حوزه تعهدات کوتاه‌مدت قریب به ۱۵۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
گودرزی، افزود: تأمین اجتماعی یک صندوق بین النسلی و متعلق به بیمه‌شدگان امروز و بازنشستگان فردا است لذا می‌طلبد همه ما اعم از کارآفرینان، کارگران، تصمیم‌گیران و مسئولین دولتی و تأمین اجتماعی در صیانت از این صندوق و استمرار حیات تأمین اجتماعی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. امیدوارم از خبر پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد حقوق به مستمری‌بگیران
لرستانی
راضی بوده باشید.

پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد حقوق به مستمری‌بگیران
لرستانی  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۱ ۰۲:۳۹:۳۶