پذیرایی موکب رایت العباس(ع) کرمانشاه در مسیر پیاده روی نجف
کربلا

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پذیرایی موکب رایت العباس(ع) کرمانشاه در مسیر پیاده روی نجف
کربلا
به گزارش خبرنگار سایت احکام، موکب‌های کرمانشاهی رایت العباس و مکتب‌العباس همزمان با شروع ماه صفر و پیاده روی اربعین در عمودهای نخست از سوی نجف اشرف با چایی و وعده غذایی در طول روز از زائران پذیرایی می‌کند. امیدوارم از خبر پذیرایی موکب رایت العباس(ع) کرمانشاه در مسیر پیاده روی نجف
کربلا
راضی بوده باشید.

پذیرایی موکب رایت العباس(ع) کرمانشاه در مسیر پیاده روی نجف
کربلا  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۲ ۰۲:۳۸:۳۳