پاسخ دبیر جشنواره فیلم فجر به حضور فیلم بی بدن در بخش سودای
سیمرغ

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر پاسخ دبیر جشنواره فیلم فجر به حضور فیلم بی بدن در بخش سودای
سیمرغ
دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: آقای وزیر رئیس ما هستند اما ایشان دستوری در این باره ندادند؛ براساس عدالت و احترام به هیئت انتخاب، فیلم «بی‌بدن» به بخش سودای سیمرغ جشنواره نیامد. امیدوارم از خبر پاسخ دبیر جشنواره فیلم فجر به حضور فیلم بی بدن در بخش سودای
سیمرغ
راضی بوده باشید.

پاسخ دبیر جشنواره فیلم فجر به حضور فیلم بی بدن در بخش سودای
سیمرغ  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۰۹ ۰۲:۳۹:۴۶