وضعیت فضاهای آموزشی در استان بوشهر

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر وضعیت فضاهای آموزشی در استان بوشهر به گزارش خبرنگار سایت احکام، ابراهیم احمدی با اشاره به نیاز این استان به احداث هزار و ۸۰۰ کلاس درس، وضعیت فضاهای آموزشی در استان بوشهر را تشریح کرد. امیدوارم از خبر وضعیت فضاهای آموزشی در استان بوشهر راضی بوده باشید.

وضعیت فضاهای آموزشی در استان بوشهر  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۰ ۰۲:۳۸:۰۳