وضعیت تردد زوار اربعین طی شامگاه شنبه در مرز مهران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر وضعیت تردد زوار اربعین طی شامگاه شنبه در مرز مهران به گزارش خبرنگار سایت احکام، آخرین وضعیت تردد زوار اربعین طی شامگاه شنبه در مرز سایت احکامان را می‌توانید در فیلم مشاهده کنید.
فیلم: مجتبی کاور خبرنگار اعزامی سوالات شرعی و احکام در مرز سایت احکامان امیدوارم از خبر وضعیت تردد زوار اربعین طی شامگاه شنبه در مرز مهران راضی بوده باشید.

وضعیت تردد زوار اربعین طی شامگاه شنبه در مرز مهران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۷ ۰۲:۳۹:۴۹