وزیر بهداشت به دیدار خانواده شهید امیرعبداللهیان رفت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر وزیر بهداشت به دیدار خانواده شهید امیرعبداللهیان رفت به گزارش سوالات شرعی و احکام، بهرام عین اللهی، در دیدار با خانواده شهید امیر عبداللهیان، افزود: افتخار داشتم سه سال در کنار ایشان باشم.
وی افزود: نقش شهید امیر عبداللهیان در تأمین واکسن در روزهای سخت همه گیری کرونا، بسیار ویژه بود.
وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که تعامل بسیار نزدیکی با ایشان داشتیم، گفت: بارها به ایشان گفته بودم که هم نگران سلامتی و هم قدردان شجاعت شما در حمایت از مظلومان جهان هستم.
وی افزود: به قول شهید حاج قاسم سلیمانی، کسی شهید می‌شود که شهید زندگی کند و ایشان هم مصداق این عبارت بود. امیدوارم از خبر وزیر بهداشت به دیدار خانواده شهید امیرعبداللهیان رفت راضی بوده باشید.

وزیر بهداشت به دیدار خانواده شهید امیرعبداللهیان رفت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۲۲ ۰۲:۴۳:۲۵