ورود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور تا پایان
سال

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ورود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور تا پایان
سال
به گزارش خبرنگار سایت احکام، جعفر میعادفر، در برنامه تلویزیونی به تشریح وضعیت ناوگان اورژانس کشور پرداخت و گفت: تا ۴ ماه آینده شاهد ورود ۵۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور خواهیم بود.
وی افزود: در همین زمان، مناقصه تهیه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس انجام می‌شود تا بتوانیم تا پایان سال حداقل ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور شود.
میعادفر با اعلام اینکه قرارداد ۵۰۰ دستگاه آمبولانس در ابتدای سال با یکی از شرکت‌های داخلی بسته شد، گفت: فرایند تأمین اعتبار خرید این ۵۰۰ دستگاه آمبولانس، تا حدودی زمان‌بر شد و خوشبختانه با تأمین اعتبار از سوی بانک مرکزی، این تعداد آمبولانس تا ۴ ماه آینده وارد ناوگان اورژانس کشور خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، افزود: کمیسیون تلفیق مجلس، در برنامه هفتم یک اعتبار پایدار برای تهیه آمبولانس پیش بینی کرده و امیدواریم در صحن مجلس نیز موافقت شود تا حداقل برای ۵ سال آینده، دغدغه تأمین اعتبار برای خرید آمبولانس را نداشته باشیم. امیدوارم از خبر ورود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور تا پایان
سال
راضی بوده باشید.

ورود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور تا پایان
سال  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۷ ۰۲:۳۸:۵۲