واکنش وزیر علوم به انتقادات دانشجویان به عدم حضور در
دانشگاه‌ها

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش وزیر علوم به انتقادات دانشجویان به عدم حضور در
دانشگاه‌ها
زلفی گل وزیر علوم در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در تعطیلات عید هم حتی در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان حضور پیدا کردم؛ با انصاف انتقاد کنیم. امیدوارم از خبر واکنش وزیر علوم به انتقادات دانشجویان به عدم حضور در
دانشگاه‌ها
راضی بوده باشید.

واکنش وزیر علوم به انتقادات دانشجویان به عدم حضور در
دانشگاه‌ها  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۲۳ ۰۲:۴۱:۳۲