واکنش قاهره به اتهامات رژیم صهیونیستی علیه مصر درباره جنگ
غزه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش قاهره به اتهامات رژیم صهیونیستی علیه مصر درباره جنگ
غزه
به گزارش سوالات شرعی و احکام، وزارت امور خارجه مصر ادعاهای بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره اینکه مصر در ماجرای حمله هفتم اکتبر حماس به اراضی اشغالی مقصر است، را محکوم کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد: اظهارات اسموتریچ به کلی باطل و غیرقابل قبول است و مصر بر اراضی خود سیطره کامل دارد.
وزارت خارجه مصر افزود: باعث تاسف است که اسموتریچ همچنان به اظهارات خود که نشانگر تصمیم آن‌ها به ادامه کشتار و ویرانگری است، ادامه می‌دهد.
اسموتریچ امروز طی ادعاهایی انگشت اتهام را در رابطه با حمله هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) حماس به سمت مصر نشان گرفته و مدعی شده بود بخش عمده مهمات و تسلیحات حماس از سمت مصر وارد نوار غزه می‌شود و قاهره در برابر حادثه هفتم اکتبر مسوول است. امیدوارم از خبر واکنش قاهره به اتهامات رژیم صهیونیستی علیه مصر درباره جنگ
غزه
راضی بوده باشید.

واکنش قاهره به اتهامات رژیم صهیونیستی علیه مصر درباره جنگ
غزه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۳ ۰۲:۴۳:۰۴