واکنش قائم مقام سازمان تبلیغات به جنایت رژیم صهیونیستی در
سوریه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش قائم مقام سازمان تبلیغات به جنایت رژیم صهیونیستی در
سوریه
قائم مقام سازمان تبلیغات در اجتماع مردمی در میدان فلسطین گفت: مطالبه مردم از مسئولین دولتی و نظامی، مطالبه انتقام سخت است که مطالبه جدیدی نیست. امیدوارم از خبر واکنش قائم مقام سازمان تبلیغات به جنایت رژیم صهیونیستی در
سوریه
راضی بوده باشید.

واکنش قائم مقام سازمان تبلیغات به جنایت رژیم صهیونیستی در
سوریه  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۲ ۰۲:۴۱:۵۲