واکنش رییس جمهور به جنایت تروریستی کرمان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش رییس جمهور به جنایت تروریستی کرمان رییس جمهور در واکنش به حادثه تروریستی کرمان گفت: نه فقط به شهید حاج‌ قاسم سلیمانی بلکه به مزار و قبر مطهر و زوار او هم دشمنی می‌ورزید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. امیدوارم از خبر واکنش رییس جمهور به جنایت تروریستی کرمان راضی بوده باشید.

واکنش رییس جمهور به جنایت تروریستی کرمان  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۴ ۰۲:۳۹:۴۲