واکنش رئیس جمهور به فراخوان گروه‌های ضدانقلاب مقابل سازمان
ملل

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر واکنش رئیس جمهور به فراخوان گروه‌های ضدانقلاب مقابل سازمان
ملل
حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور گفت: وقتی سخنرانی من در سازمان ملل تمام شد، تا محل استقرار پیاده‌روی کردم، منافقین فکر می‌کردند ما تحت تاثیر تجمعات آن‌ها قرار می‌گیریم. امیدوارم از خبر واکنش رئیس جمهور به فراخوان گروه‌های ضدانقلاب مقابل سازمان
ملل
راضی بوده باشید.

واکنش رئیس جمهور به فراخوان گروه‌های ضدانقلاب مقابل سازمان
ملل  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۰۲:۳۹:۴۳