هیئت امام حسن عسکری (ع)مرودشت هتک حرمت به ساحت قرآن را محکوم
کرد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هیئت امام حسن عسکری (ع)مرودشت هتک حرمت به ساحت قرآن را محکوم
کرد
سوالات شرعی و احکام – هیأت خبرنگار: هیئت امام حسن عسکری (ع) شهرستان مرودشت، استان فارس، در اقدامی هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کرد.
عزاداران حسینی با در دست گرفتن قرآن در هیئت امام حسن عسکری (ع) شهرستان مرودشت، اهانت به ساحت مقدس قرآن را محکوم کردند. امیدوارم از خبر هیئت امام حسن عسکری (ع)مرودشت هتک حرمت به ساحت قرآن را محکوم
کرد
راضی بوده باشید.

هیئت امام حسن عسکری (ع)مرودشت هتک حرمت به ساحت قرآن را محکوم
کرد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۲۸ ۰۲:۴۲:۵۱