هیأت قرآنی صدیقه کبری(س) روستای داش‌تپه‌ ماه رمضان هرشب مجلس
دارد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هیأت قرآنی صدیقه کبری(س) روستای داش‌تپه‌ ماه رمضان هرشب مجلس
دارد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، ربابه عبادی هیأت خبرنگار شهرستان میاندوآب روستای داش تپه روایتی از جلسات قرآنی هیأت قرآنی صدیقه کبری ارائه کرده است:
ما در هر روز و شب ماه رمضان مجلس ختم قرآن با حضور بانوان برگزار می‌کنیم که در این مجلس قرائت قرآن، هرروز درباره آیه منتخب آن جز در طرح مسطورا هم سخن گفته می‌شود.
تفسیر و ترجمه تدبری این آیات هم برای بانوان ارائه می‌شود. امیدوارم از خبر هیأت قرآنی صدیقه کبری(س) روستای داش‌تپه‌ ماه رمضان هرشب مجلس
دارد
راضی بوده باشید.

هیأت قرآنی صدیقه کبری(س) روستای داش‌تپه‌ ماه رمضان هرشب مجلس
دارد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۸ ۰۲:۳۶:۵۳