هواداران اصلی‌ترین انگیزه برای بازیکنان شمس آذر
هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هواداران اصلی‌ترین انگیزه برای بازیکنان شمس آذر
هستند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، سعید دقیقی عصر جمعه در نشست پیش از بازی با شمس آذر اظهار کرد: حضور هواداران می‌تواند اصلی ترین انگیزه برای بازیکنان شمس آذر در این هفته‌های پایانی باشد. امیدوارم از خبر هواداران اصلی‌ترین انگیزه برای بازیکنان شمس آذر
هستند
راضی بوده باشید.

هواداران اصلی‌ترین انگیزه برای بازیکنان شمس آذر
هستند  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۰:۱۵