هنرستان مشترک گلستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر هنرستان مشترک گلستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، سیدرضا نظری شامگاه پنج شنبه در نشست دیپلماسی مهارتی اظهارکرد: با توجه به مرزهای که در استان ما وجود دارد، گلستان به عنوان پایلوت اجرای طرح دیپلماسی مهارتی انتخاب شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: بزودی هنرستان مشترک گلستان و کشور ترکمنستان در راستای توسعه دیپلماسی مهارتی ایجاد خواهد شد.
وی توضیح اینکه به واسطه فرهنگ مشترک و ارتباط دوستانه خوبی با این کشور برقرار است، افزود: مهارت‌های اقوام برای توسعه و صدور آن به کشورهای دیگر شناسایی شده و در این راستا هنرستان‌هایی داریم که تولیدات آنها قابلیت صدور به کشورهای دیگر را دارد.
نظری بیان کرد: بسته بندی خشکبار، فرش دستباف اصیل ترکمن، گیاهان دارویی و پرورش اسب اصیل ترکمن از رشته‌های مهم هنرستان‌های ما در راستای توسعه دیپلماسی مهارتی هستند. امیدوارم از خبر هنرستان مشترک گلستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد راضی بوده باشید.

هنرستان مشترک گلستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۱-۱۱ ۰۲:۴۰:۵۲