همه مدیران ایلام موظف به فروش اموال مازاد هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر همه مدیران ایلام موظف به فروش اموال مازاد هستند به گزارش خبرنگار سایت احکام، ناصر نجفی روز شنبه در نشست فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد دولتی اقدام کنند.
وی افزود: در صورتی مدیری اقدام به فروش اموال مازاد دستگاه اجرایی تحت مدیریت خود نکند سهل انگاری مدیر مربوطه تخلف محسوب می‌شود و باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
معاون استاندار ایلام، فروش اموال مازاد دستگاه‌ها را یکی از منابع درآمدی دولت عنوان کرد و گفت: در بحث واگذاری زمین جهت ساخت اماکن دولتی، تمامی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند و زمین‌هایی که در حوزه روستایی متعلق به دولت است جهت ساخت و ساز به محرومان و در راستای مهاجرت معکوس و اشتغال زایی در روستاها در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد تا بدون هیچ مشکلی نسبت به ساخت اماکن مسکونی و ورزشی در این زمین‌ها اقدام شود. امیدوارم از خبر همه مدیران ایلام موظف به فروش اموال مازاد هستند راضی بوده باشید.

همه مدیران ایلام موظف به فروش اموال مازاد هستند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۳۰ ۰۲:۴۲:۳۸